Căng tin Học viện cảnh sát

     Nằm trong khuôn viên của Học viện Cảnh Sát Nhân Dân, khu dịch vụ Hapro Bốn Mùa hân hạnh phục vụ: đồ uống, kem và bánh ngọt, các món ăn sáng ...

Tag: